skip to Main Content

Vicoma ziet EPCM-opdrachten in totaal toenemen

Meer weten over dit onderwerp?

Andere vraag?
Neem direct contact op
Terug naar het overzicht

Voor meer en meer projecten is Vicoma ook verantwoordelijk voor EPCm. Ontzorgen is een belangrijk argument voor opdrachtgevers om het complete ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering in één – deskundige – hand te houden. Bovendien gaat essentiële kennis uit het voortraject niet verloren.

EPCm-contracten winnen aan populariteit, zowel in brownfield als in greenfield projecten. Vicoma is op die ontwikkeling vooruitgelopen door tijdig te investeren in capabele EPCm-managers. ‘Engineering, Procurement, Construction Management’ is daardoor een volwaardige tak van sport in de verschillende Vicoma-vestigingen. Met alle voordelen van dien voor opdrachtgevers die hiervoor kiezen. Vanaf de eerste feasibillity study, via design, purchase en expediting tot en met mechanical completion is Vicoma de centrale spil in het project. Eén die regisseert, coördineert, de beste specialisten in het team verzamelt voor alle activiteiten binnen EPCm. Activiteiten die doorgaans niet tot de competenties van de opdrachtgever behoren.

Belangrijk voordeel van EPCm is niet alleen dat opdrachtgevers hun aandacht kunnen blijven richten op hún corebusiness. Vicoma kiest er ook voor om lead engineers, verantwoordelijk voor de engineering, betrokken te houden bij de constructie van het project. Dat geeft een opdrachtgever maximale zekerheid dat het project 100% tot tevredenheid wordt uitgevoerd.