E-boiler: realisatie en integratie in een bestaande installatie Skip to content

Realisatie van een E-boiler integreren in een bestaande installatie

Meer weten over dit project?

Mart Hijnen en zijn team kunnen je er alles over vertellen

Mart Hijnen

Mart Hijnen

Project Manager – Rotterdam

Andere vraag?
Neem direct contact op
Terug naar het overzicht

Een exploitant van een warmtenetwerk verwacht de komende jaren een significante groei van de warmtevraag in het warmtenet. Een tijdelijke Warmtecentrale die zorgde voor redundantie om bij uitval de opwekeenheid te kunnen opvangen, was aan vervanging toe. Na een onderzoek naar alternatieve warmtebronnen viel de keuze op een elektrische hulpwarmtecentrale (E-HWC) met een E-boiler in plaats van een gasgestookte ketel omwille van het milieurendement, een snellere vergunningverlening (geen stikstofuitstoot) en de lagere investeringskosten.

Over dit project: installatie van een E-boiler

De realisatie bestond onder meer uit de installatie van de E-boiler in een hergebruikt en opgeknapt gebouw. Om deze te kunnen integreren in het warmtenetwerk moesten er leidingen worden aangelegd. En ook aangesloten worden op de ondergrondse toe- en afvoer leidingen van de stadsverwarming, op de Warmte Overdracht Station en op de restwarmte van een slibverbrandingsinstallatie.

Vicoma’s rol: inzet van multidisciplinair team

Vicoma zorgde voor de basic engineering, detail engineering, inkoopondersteuning, constructie, Field- en Project Management. En ook de realisatie van het E-HWC-gebouw samen met de fabrikant, andere Engineering partijen, BoWoTo, LRQA en de exploitant van het warmtenetwerk.

De Project-Constructie Manager en Field Engineer van Vicoma hebben het volledige traject gedurende twee jaar begeleid. Van sloopwerkzaamheden tot het voorzien van onderheide fundaties, het compleet opknappen van het gebouw, plaatsen van de nieuwe leidingbruggen, het E-HWC gebouw en de aansluiting naar de slibverbrandingsinstallatie. Ook is voorzien in een optie tot uitbreiding naar een andere stad. En zijn aansluitingen aangelegd voor het plaatsen van een Buffer Tank wat in de toekomst een vervolg gaat krijgen.

Uitdaging tijdens de uitvoering was de realisatie van de E-boiler in een bestaande installatie waarbij de productie geen hinder van de werkzaamheden mocht ondervinden. En het project moest voor de winterperiode van 2022-2023 gereed zijn.

Resultaat

Op basis van de deels door Vicoma geleverde documenten, inkoop assistentie, constructie en begeleiding heeft de warmtenetwerk exploitant het werk binnen de gewenste herziene realisatietermijn, zonder productieverlies en bovendien veilig kunnen uitvoeren. Met de realisatie van de E-boiler kan de exploitant met een hogere betrouwbaarheid goedkoper warmte leveren aan het warmtenet. Hiermee geeft hij enerzijds invulling aan de verplichting van het opstellen van de reservecapaciteit. Anderzijds aan hun strategie om de regio te ondersteunen bij het verduurzamen van de verwarming van de gebouwde omgeving. Samen zorgen de warmteleidingen en de nieuwe E-Boiler voor een betrouwbare warmtelevering. Maar ook voor een situatie waarin toekomstige uitbreidingen en nieuwe warmteprojecten goed zijn te integreren.

Gerelateerde projecten

Alle projecten
enecogen
Enecogen: permanente en veilige toegangswegen
hoogspanning
Hoogspanningsstations: Vicoma helpt netbeheerders met energietransitie
Vattenfall
Zuidas Amsterdam: warmte- en koudelevering
revolutionair Bioscience project
Vicoma bouwt mee aan revolutionair bioscience-project
Vicoma Wijster Attero plasticverwerking
Plasticverwerking Attero krijgt nieuwe impuls met bouw Aganfoils
Vicoma draagt aan bij verwezenlijken CO2-afvanginstallatie bij AVR
Vicoma draagt aan bij verwezenlijken CO2-afvanginstallatie bij AVR