Haalbaarheidsstudie naar import van waterstof in Amsterdam Skip to content

Haalbaarheidsstudie naar import van waterstof in Amsterdam

Meer weten over dit project?

Corné Groen en zijn team kunnen je er alles over vertellen

Consultancy Manager Corne Groen

Corné Groen

Manager Consultancy

Andere vraag?
Neem direct contact op
Terug naar het overzicht

De eerste ideeën voor het importeren van waterstof waren al aanwezig. Het H2A platform, een partnerschap van technologieleveranciers en logistieke partners, zocht daarom een sparringpartner om de integratie van deze eerste ideeën verder vorm te geven.

Over het project: 1 miljoen ton waterstof importeren per jaar

In Amsterdam en omgeving is een flinke toename voorzien in de vraag naar waterstof. Traditioneel gezien is in Amsterdam veel opslagcapaciteit aanwezig voor (fossiele) vloeistoffen. De huidige infrastructuur kan ook gebruikt worden om waterstof dat is gebonden aan (in)organische draagmoleculen (LOHC of LIHC) te importeren. Dat is mogelijk onder omgevingscondities, zoals druk en temperatuur. De ambitie is om in 2030 één miljoen ton per jaar aan waterstof te importeren.

Rol van Vicoma: haalbaarheidsstudie

Vicoma heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de verschillende dragers van waterstof. We hebben onder andere geschetst hoe de opslag en verwerkingsketens er dan uit moeten gaan zien. Denk daarbij aan de benodigde opslagcapaciteit voor de geïmporteerde vloeistof en de benodigde oppervlakte voor de dehydrogenisering fabriek. Ook hebben we in kaart gebracht waar nog kritische informatie mist, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving, supply chain en logistieke bewegingen.

Daarnaast is de eerste aanzet gemaakt voor de benodigde randvoorwaarden. Hierbij gaat het om randvoorwaarden zoals de gewenste gasbuffer (leveringszekerheid), energieverbruik (warmte en elektriciteit) en procescondities bij levering. In die keten zijn vele partners betrokken, van overheden en technologieleveranciers tot afnemers en aanbieders. Alle belangen, mogelijkheden en wensen moeten uiteindelijk op elkaar aansluiten en dat maakt het noodzakelijk om hierover een open gesprek te voeren.

Vicoma heeft de technische input verzorgd in de discussies tussen de consortium partners. Er zijn een aantal concepten uitgewerkt die ook financieel zijn doorgerekend. Daarnaast hebben we tijdens het traject een kritische houding aangenomen en de aannames vanuit het consortium steeds ter discussie gesteld.

Resultaat: waterstofproject naar de volgende fase

Met het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie is het initiële idee naar de volgende fase gebracht. Het consortium kan hierdoor met een drietal concrete ontwerpen, en de financiële onderbouwing daarvan, verder met de ontwikkeling van de supply chain en financiering van het project.

Lees hier ook het artikel over de import van groene waterstof met onze consultant Corné Groen op de website van Industrial Heat and Power.

Gerelateerde projecten

Alle projecten
enecogen
Enecogen: permanente en veilige toegangswegen
hoogspanning
Hoogspanningsstations: Vicoma helpt netbeheerders met energietransitie
e-boiler
Realisatie van een E-boiler integreren in een bestaande installatie
Vattenfall
Zuidas Amsterdam: warmte- en koudelevering
revolutionair Bioscience project
Vicoma bouwt mee aan revolutionair bioscience-project
Vicoma Wijster Attero plasticverwerking
Plasticverwerking Attero krijgt nieuwe impuls met bouw Aganfoils
Vicoma draagt aan bij verwezenlijken CO2-afvanginstallatie bij AVR
Vicoma draagt aan bij verwezenlijken CO2-afvanginstallatie bij AVR