Stikstof: Vicoma voert succesvol stikstofberekeningen uit • Vicoma Skip to content

Stikstof: Vicoma voert succesvol stikstofberekeningen uit

Meer weten over dit onderwerp?

Louis Nagelmaker en het team kunnen je er alles over vertellen

Louis Nagelmaker

Louis Nagelmaker

Sales Manager – Velsen

Andere vraag?
Neem direct contact op
Terug naar het overzicht

De uitspraak van de Raad van State in 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft als doel te komen tot een groen, klimaatbestendig Nederland. Niet alleen de agrarische sector dient maatregelen te treffen, ook de bouwsector moet berekeningen uitvoeren om vergunningen te verkrijgen. Dit geldt niet alleen voor nieuw te bouwen gebouwen of fabrieken, maar ook voor grote renovatiewerkzaamheden. Voor stikstof-veroorzakende activiteiten geldt dat moet worden aangetoond dat de extra stikstof die vrijkomt geen negatieve effecten heeft op de zogeheten Natura 2000 gebieden.

Stikstof binnen de bouw- en gebruikersfase

Bij het realiseren van een bouwproject komt er onder andere meer stikstof vrij door het gebruik van bouwmachines en de aanvoer van materialen. Bij gerealiseerde projecten, kan er eveneens sprake zijn van stikstofschade. In de gebouwde omgeving zullen bewoners zorgen voor een toename van het verkeer terwijl in fabrieken de draaiende machines de emissies kunnen beïnvloeden. Zowel voor de bouw- als de gebruikersfase is daarom een berekening nodig die aantoont dat de uitstoot binnen de stikstofgrens blijft. Dit is nodig om een vergunning te verkrijgen.

Maar hoe ga je aan de slag?

Berekeningen worden gemaakt met de AERIUS-Calculator. Aan de hand van modellen berekent het rekenprogramma van het RIVM welke emissie en vervolgens welke depositie  plaatsvindt. Depositie is in dit geval de neerslag van stikstof in omliggende Natura 2000-gebieden. Wat zijn bijvoorbeeld de stikstofeffecten van de bouw van een nieuwe woonwijk inclusief de verkeersbewegingen tijdens de bouw? Wat is het verschil tussen een bestaande situatie van een bedrijf of fabriek in vergelijking met nieuw- of verbouwplannen?  De resultaten van de stikstofberekening worden vervolgens geëxporteerd en gebruikt bij de vergunningaanvraag.

Veel parameters

Het klinkt vrij eenvoudig, maar de praktijk is toch anders. Zo telt het AERIUS-handboek meer dan honderd pagina’s en vergt het expertise om je hierin wegwijs te maken. Afhankelijk van het type project zijn ook specifieke gegevens nodig. Denk bij bouwprojecten bijvoorbeeld aan de inventarisatie van de gebruikte mobiele werktuigen met al hun beschikbare technische gegevens en het geschatte aantal bewegingen dat ze zullen uitvoeren. Maar ook het verkeer van en naar de bouwplaats speelt een rol. Voor industriële bedrijven waar sprake is van geforceerde thermische pluimstijging is dan weer de uittreedtemperatuur, – snelheid en brondiameter nodig. Dit zijn slechts twee eenvoudige voorbeelden terwijl er legio situaties zijn met elk hun specifieke kenmerken en parameters. Elk project vergt met andere woorden maatwerk. Vicoma Consultancy & Engineering kan bedrijven in dit traject begeleiden, zodat zij zich kunnen blijven focussen op hun core business.

Meer dan stikstofberekeningen

Vicoma maakt in haar rapportages zowel in de aanlegfase (bouw) als de gebruiksfase van het project inzichtelijk. Na het maken van het rekenmodel worden de resultaten met een heldere onderbouwing bij de gemeente of de provincie ingediend. Als de hoeveelheid stikstof binnen de drempelwaarde blijft, kan er een vergunning voor de werkzaamheden in het bestemmingsplan worden uitgegeven.

De kracht van Vicoma is dat er niet louter berekeningen worden gemaakt. Dankzij de technische kennis en expertise in de engineering kan Vicoma ook meedenken met klanten. Mochten de stikstofberekeningen ongunstig uitvallen, bijvoorbeeld door de ligging tegen of in een Natura 2000 gebied, dan wordt onderzocht welke mogelijkheden er nog niet zijn benut. Het multidisciplinaire team van Vicoma heeft ruime ervaring en kennis opgedaan in sectoren waar hoge stikstofemissies vrijkomen. Daardoor is het in staat om in oplossingen te denken om met interne en externe saldering alsnog aan de drempelvoorwaarde te voldoen. Of het nu gaat om berekeningen voor een productieplant, het realiseren van woningen of andere activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, Vicoma is u graag van dienst.

Volg ons op LinkedIn en mis nooit meer het laatste nieuws van Vicoma.

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen
techport plus partner
Vicoma als eerste Consultancy & Engineeringsbureau Techport plus partner
stikstof
Stikstof: Vicoma voert succesvol stikstofberekeningen uit
maryam
Maryam Doaie over haar eerste maanden bij Vicoma
kleine partijen
Kleinere partijen kunnen elkaar steunen in de energietransitie
vicoma mytec
Nieuwe samenwerking met Stichting MyTec-Bedrijven
delin
Vicoma in top 10 Architecten van PropertyNL
nextgen
Ahmed Zaki over zijn eerste maanden bij Vicoma
lugus op bezoek bij vicoma
Studievereniging Lugus op bezoek bij Vicoma in Groningen
consultancy manager corne groen
Corné Groen sinds april Manager Consultancy
3D-laserscan
3D laseractiviteiten bij Vicoma op nog hoger peil
architectuur de scheg
Vicoma nu ook inzetbaar voor architectuur en bouwkunde
Vicoma-raamcontract-Enexis
Enexis gunt definitief raamovereenkomst aan Vicoma
vicoma-kabels
Duurzaamheid zit al standaard in ons werkproces